Programowanie treningu jest to najogólniej mówiąc układanie planów treningowych, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów wraz z założeniami progresowania na przestrzeni kilku tygodni treningowych.

Programowanie treningowe to zaplanowanie działań w ujęciu długofalowym.

Jeden zaplanowany trening to jednostka treningowa. Wszystkie treningi wykonane na przestrzeni jednego tygodnia to mikrocykl, natomiast kilka tygodni treningowych (4-6), nazywamy makrocyklem.

Programowanie treningowe odnosi się do makrocyklu.

Jeśli posiadamy jedynie plan na pojedynczy trening i nie mamy jasno określonej ścieżki progresowania ani odpowiedniej wiedzy odnośnie sposobu wykonania treningu, mówimy po prostu o zestawie ćwiczeń.

Programowanie treningu siłowego to świadome ułożenie planu treningowego z uwzględnieniem kilku niezwykle istotnych parametrów niezbędnych do osiągnięcia zamierzonych efektów.

Właściwie zaprogramowany plan treningowy musi zawierać konkretnie określone parametry, a mianowicie:


  • Dobór wzorców ruchowych (ćwiczeń) – właściwie dobrane ćwiczenia oraz ich regresje lub progresje (wersje uproszczone lub bardziej zaawansowane), będą kluczowe pod kątem osiągnięcia celów treningowych oraz dopasowania ich do możliwości osoby trenującej.
  • Objętość – łączna ilość pracy jaka została wykonana na treningu. Wylicza się ją na podstawie ilość serii i powtórzeń oraz wagi użytego ciężaru, biorąc pod uwagę czy włożony wysiłek był odpowiednio duży, do osiągnięcia celu.
  • Intensywność – ciężar z jakim powinno być wykonane dane ćwiczenie. Wielkość obciążenia determinuje cel na jaki ruch ten ma być ukierunkowany oraz aktualna siła ćwiczącego.
  • Częstotliwość – ilość jednostek treningowych w czasie jednego tygodnia treningowego.
  • Zakresy powtórzeń – liczba powtórzeń każdego ćwiczenia oraz ilość serii do wykonania. Podobnie jak ciężar, ilość powtórzeń dobierana jest adekwatnie do celu treningowego.
  • Tempo pracy – rozpisany w formie liczbowej czas w jakim powinna trwać każda faza ruchu w ćwiczeniu.
  • Czas odbudowy metabolicznej – czyli przerwy między seriami. Kolejny parametr ściśle związany z celem treningowym. W zależności czy celem będzie zwiększenie siły, rozbudowa mięśni czy budowanie wytrzymałości mięśni, czas przerwy między seriami będzie się skracał.

Dobry plan, musi również uwzględniać periodyzację, aby mógł wystąpić progres treningowy.

Po pewnym czasie wykonywania treningów zgodnie z planem, następuje adaptacja i postęp spowalnia. Stąd tak istotne jest wprowadzanie zmian w parametrach treningowych.

ZAPAMIĘTAJ!

Trening siłowy programowany jest pod konkretne cele osoby trenującej. Wstępne założenia planu muszą uwzględniać co osoba ćwicząca poprzez dany plan ma osiągnąć, jaki jest jej aktualny poziom sprawności fizycznej oraz czy występują ograniczenia ruchomości, czy inne, fizyczne dysfunkcje. Po zebraniu tych informacji, dopasowuje się pod nie parametry, programując plan, zazwyczaj na okres 4 – 6 tygodni.